Proiectează un site ca acesta, cu WordPress.com
Începe

Examen de Bacalaureat national 2016 / Proba E. d) / SIMULARE

SUBIECTUL 1

Subiectul A

1. Grupa funcțională a acizilor carboxilici este monovalentă.

Fals

2. Punctul de fierbere al n-pentanului este mai scăzut decât al neopentanului.

Fals

3. Serina este un hidroxiaminoacid.

Adevarat

4. 1-propanolul și 2-propanolul sunt omologi.

Fals

5. Lemnul este o sursă naturală de celuloză. 

Adevarat

Subiectul B

  1. d)
  2. b)
  3. a)
  4. d)
  5. c)

Subiectul C

  1. f)
  2. e)
  3. b)
  4. c)
  5. d)

Subiectul D

Compusul (A) are formula de structură:

1. a) Notați tipul catenei compusului (A), având în vedere natura legăturilor chimice dintre atomii de carbon.

nesaturata

b) Scrieţi formula de structură a unui izomer (B) al compusului (A), ce conține în moleculă o grupă funcțională de tip alcool primar.

2. Notați natura atomului de carbon (1) din molecula compusului (A). 

secundar

3. a) Notați formula moleculară a izomerilor (A) și (B).

C7H9OCl

b) Determinați masa de carbon, exprimată în grame, conținută într-un amestec echimolecular al celor doi izomeri, cu masa de 28,9 g.

4. Determinaţi raportul dintre numărul de covalențe σ şi numărul de covalențe π din molecula compusului (A).

5. Scrieţi ecuaţiile reacțiilor dintre compusul (A) și hidrogen, utilizând formule de structură:

a) în prezența catalizatorului paladiu otrăvit cu săruri de plumb;

b) în prezența catalizatorului nichel.

Subiectul E

1. Un ester (E), obținut în reacția dintre un acid monocarboxilic cu catenă aciclică saturată și 1. un alcool monohidroxilic cu catenă aciclică saturată, are raportul de masă C : O = 15 : 8.

a) Determinați formula moleculară a esterului (E).

b) Știind că diferența dintre numărul atomilor de carbon din acidul monocarboxilic și numărul atomilor de carbon din alcoolul monohidroxilic care au reacționat pentru formarea esterului (E), este egală cu 1, scrieţi formula de structură a esterului (E).

2. Amestecat cu uleiuri minerale, săpunul de calciu este utilizat la fabricarea unsorilor consistente. Determinați numărul atomilor de carbon din formula chimică a săpunului de calciu, care are partea hidrofobă saturată și care conține 6,6% calciu, procente masice. 

3. Scrieţi ecuaţia reacţiei dintre glicerină și acidul azotic cu formarea trinitratului de glicerină, în prezența acidului sulfuric, utilizând formule de structură.

4. Acidul azotic dintr-un amestec sulfonitric reacţionează complet cu 2 kmol de glicerină, pentru obținerea trinitratului de glicerină. Calculaţi masa soluţiei de acid azotic, de concentraţie procentuală masică 63%, necesară preparării amestecului sulfonitric, exprimată în kilograme.

5. Notați starea de agregare a glicerinei, în condiții standard. 

lichida

SUBIECTUL 3

Subiectul F

1. La hidroliza parțială a unei proteine s-au separat şi două dipeptide: seril-glicina şi glicil-valina. Scrieţi formulele de structură ale celor două dipeptide.

2. Scrieţi formula de structură a glicinei în mediu bazic.

3. Notați două surse naturale de amidon.

cartofi si porumb

4. Determinaţi energia, exprimată în kilocalorii, degajată la metabolizarea a 54 g de glucoză, ştiind că prin metabolizarea unui mol de glucoză se degajă 686 kcal.

5. a) Scrieţi ecuaţia reacţiei glucozei cu reactivul Tollens.

b) Calculaţi masa de argint, exprimată în grame, care se formează în reacţia dintre glucoza din 100 mL de soluţie de concentraţie 1M și cantitatea stoechiometrică de reactiv Tollens.

Subiectul G1

1. Scrieţi ecuaţiile reacţiilor de ardere a propanului și a butanului.

2. O probă de 80 mL amestec de propan şi butan s-a supus arderii cu cantitatea stoechiometrică de oxigen. La finalul arderii s-au format 300 mL de dioxid de carbon. Calculaţi compoziţia procentuală molară a amestecului de hidrocarburi, știind că volumele sunt măsurate în condiţii normale de temperatură și de presiune.

3. Scrieţi ecuaţia reacţiei de clorurare a benzenului, în prezența clorurii de fier(III), pentru obținerea compusului monoclorurat.

4. Calculaţi masa de compus monoclorurat de la punctul 3, exprimată în grame, care se obţine prin clorurarea a 468 g de benzen, la un randament al reacţiei de 75%.

5. a) Scrieţi ecuaţia reacţiei de polimerizare a clorurii de vinil.

b) Notați o utilizare a policlorurii de vinil.

obtinerea PVC-ului, utilizat pentru materiale plastice.

Publicitate

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat: