Proiectează un site ca acesta, cu WordPress.com
Începe

Examen de Bacalaureat national 2016 / Proba E. d) / Varianta 4

SUBIECTUL 1

Subiectul A.

1. Izomerizarea n-alcanilor este un proces reversibil.

Adevarat

2. Formulei moleculare C4H6 îi corespund trei alchine izomere.

Fals

3. Nitrarea şi alchilarea benzenului sunt reacţii de substituţie.

Adevarat

4. O soluție de acid acetic, căreia i s-au adăugat câteva picături de fenolftaleină, se colorează în roșu-carmin.

Fals

5. Fructele dulci conțin glucoză.

Adevarat

Subiectul B

  1. b)
  2. c)
  3. d)
  4. d)
  5. a)

Subiectul C

  1. b)
  2. c)
  3. e)
  4. d)
  5. a)

SUBIECTUL 2

Subiectul D

Compusul (A) are formula de structură:

1. Notați tipul catenei compusului (A), având în vedere natura legăturilor dintre atomii de carbon.

Nesaturata

2. Scrieți formula de structură a unui izomer (B) al compusului (A), ce conține în moleculă trei atomi de carbon primar.

3. Determinați raportul atomic Csecundar : Cterțiar : Ccuaternar din molecula compusului (A).

1 : 2 : 2

4. a) Notați formula moleculară a izomerilor (A) și (B).

C7H10

b) Determinati masa de carbon, exprimata in grame, continuta intr-un amestec al celor doi izomeri, cu masa de 28,2 g, in care raportul molar (A) : (B) = 2 : 1.

5. Scrieţi ecuaţiile reacțiilor compusului (A) cu:

a) H2(Pd/Pb2+) ;

b) de Cl2/CCl4.

Subiectul E

1. Scrieţi ecuaţiile reacţiilor corespunzătoare transformărilor:

2. Calculaţi volumul de hidrogen, exprimat în litri, măsurat în condiţii normale de temperatură și de presiune, degajat în reacţia (II), știind că se obţin 18,3 g de acetat de zinc.

3. Miezul de nucă conține aproximativ 60% grăsimi vegetale, în procente de masă. Calculați energía, exprimată în kilocalorii, degajată la metabolizarea grăsimilor din 75 g de miez de nucă, știind că pentru metabolizarea a 1 g de grăsime vegetală se eliberează 9 kcal.

4. Un detergent are formula de structură:

CH3 – (CH2)n+6 – CH2 – O – (CH2 – CH2 – O)n – H

Determinați numărul atomilor de carbon din molecula detergentului, știind că are raportul atomic C : O = 38 : 11.

5. O probă de 8,86 g dintr-o trigliceridă simplă, cu masa molară 886 g/mol, se solidifică prin hidrogenare catalitică cu 0,448 L de hidrogen, măsurați în condiții normale de temperatură și de presiune. Determinaţi numărul legăturilor duble carbon-carbon dintr-o moleculă de trigliceridă.

SUBIECTUL 3

Subiectul F

1. Un α-aminoacid alifatic monoaminomonocarboxilic (A), care nu mai conține în moleculă alte grupe funcționale, are procentul masic de oxigen 35,95%.

a) Determinați formula moleculară a aminoacidului (A).

b) Scrieți formula de structură a aminoacidului (A).

c) Notați denumirea IUPAC a aminoacidului (A).

2. a) Notați starea de agregare, în condiții standard, a aminoacizilor.

solida

b) Scrieți formula de structură a amfionului valinei.

3. Scrieți ecuația reacției de hidroliză enzimatică totală a amidonului.

4. Scrieţi ecuaţia reacţiei glucozei cu reactivul Tollens, utilizând formule de structură.

5. Calculaţi masa de argint, exprimată în grame, rezultată stoechiometric din reacţia a 2,5 mol de glucoză cu reactivul Tollens.

Subiectul G1

1. Un amestec gazos de propan și propenă cu masa de 2,1 g este barbotat în 80 g soluţie de brom, de concentraţie procentuală masică 2%.

a) Scrieţi ecuaţia reacţiei care are loc la barbotarea amestecului prin soluţia de brom.

b) Știind că reacția are loc cu decolorarea totală a soluției de brom, determinați compoziția procentuală masică a amestecului de propan și propenă.

2. Scrieti ecuatia reactiei dintre etina si acid clorhidric, in prezenta clorurii de mercur (II), la temperatura, pentru obtinerea unui monomer (M).

3. a) Notați denumirea polimerului obţinut din monomerul (M).

Policlorura de vinil (PVC)

b) Scrieţi o utilizare a polimerului obţinut.

Materiale plastice

4. Benzenul se transformă prin tratare cu o alchenă (A), în prezenţă de clorură de aluminiu umedă, într-un compus monoalchilat (B), cu formula moleculară C9H12.

a) Scrieţi ecuaţia reacţiei de obţinere a compusului (B) din benzen.

b) Notați denumirea IUPAC compusului (B).

Izopropilbenzen

5. Calculaţi masa de benzen, exprimată în kilograme, necesară obţinerii a 1020 kg compus (B), în reacţia de la punctul 4, ştiind că randamentul acesteia este 85%.

Publicitate

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat: