Proiectează un site ca acesta, cu WordPress.com
Începe

Examenul de Bacalaureat national 2017 / Proba E. d) / SIMULARE

SUBIECTUL 1

Subiectul A

1. Elementele organogene din molecula acidului salicilic sunt carbonul,hidrogenul, oxigenul și azotul.

Fals

2. Glicina și acidul glutamic au în moleculă câte o singură grupă funcțională trivalenta.

Fals

3. Compușii disubstituiti în pozițiile 1 și 4 ale nucleului benzenic se mai numesc și compuși parasubstituiti.

Adevărat

4. Enantiomerii unui compus organic rotesc planul luminii polarizate cu unghiuri diferite, în același sens.

Fals

5. Oxidarea glucozei cu reactiv tollens conduce la formarea oxidului de cupru (II).

Fals

Subiectul B

  1. a)
  2. d)
  3. c)
  4. b)
  5. d)

Subiectul C

  1. d)
  2. a)
  3. e)
  4. f)
  5. b)

SUBIECTUL 2

Subiectul D

Un compus organic (A) are următoarea formulă de structură:

1. a) Precizați denumirea grupei funcționale din molecula compusului (A):

amino (-NH2)

b) Notați tipul catenei compusului (A), având în vedere natura legăturilor chimice dintre atomii de carbon.

saturata

c) Determinați raportul atomic C (primar) : C(secundar) : C(tertiar) din molecula compusului (A).

C (primar) : C(secundar) : C(tertiar) = 3 : 1 : 1

2. Scrieți pe foaia de examen formula de structura a compusului organic (A) completată cu electroni neparticipanți la legăturile chimice. (Reprezentanți electroni neparticipanți prin puncte.)

3. Scrieți formula de structură a unei izomeri de poziție al compusului (A).

4. a) Notați formula moleculară a compusului (A).

C5H13N

b) Determinați raportul masic de combinare C : H : N intr-un mol de compus (A).

(12 x 5) : 13 : 14 = 60 : 13 : 14

5. Calculați masa de compus organic (A), care conține 2,8 g de azot exprimată în grame.

Subiectul E

1. Hidrocarburile nesaturate au reactivitate chimică ridicată. Prin adiția bromului la o alchena gazoasa a se obține un compus saturat cu raportul masic C : Br = 3 : 40.

a) Determinați formula moleculară a alchinei (A).

b) Scrieți ecuația reacției de obținere a compusului saturat din alchina (A) si brom dizolvat în tetraclorură de carbon.

2. Polipropena se obține prin polimerizarea propenei. Scrieți ecuația reacției de polimerizare a propenei.

3. Calculați gradul mediu de polimerizare al polipropenei, știind că masa molară medie a acestui polimer este M = 50400 g/mol.

4. Arenele mononucleare pot fi obținute industrial din gudroanele rezultate la cocsificarea cărbunilor. Scrieți ecuația reacției de alchilare a benzenului cu propena, in raport molar 1 : 1, în prezența clorurii de aluminiu umede. Utilizați formule de structură pentru compușii organici.

5. Se alchileaza 15,6 kg de benzen cu propena, în raportul molar 1 : 1. Calculați masa de produs organic obținută la alchilare, exprimată în kilograme, știind că la separarea acestuia din amestecul final de reacție au loc pierderi de 10%.

SUBIECTUL 3

Subiectul F

Compușii organici cu funcțiuni sunt intermediari importanti în sinteza organică.

1. Prin adiția apei la 1-butena, în mediu acid, se obține majoritar un alcool secundar. Scrieți ecuația reacției de adiție a apei la 1-butena, în mediul acid, cu obținerea alcoolului secundar.

2. Calculați masa de alcool secundar, exprimată în kilograme, care se obține din 560 m³ de 1-butenă, măsurați în condiții normale de temperatură și de presiune, la un randament al reacției de 80%.

3. a) Scrieți ecuația reacției de fermentație acetică a etanolului.

b) Notați utilizare a compusului organic rezultat la fermentația acetică a etanolului.

Obținerea oțetului, folosit in alimentație.

4. Un detergent neionic care formula de structură:

Stiind că între moleculele de detergenți sunt 78 atomi de hidrogen, iar raportul dintre numarul atomilor de carbon primar și numărul atomilor de carbon secundar este 11 : 8, determinați numărul atomilor de carbon din molecula detergentului.

5. Un mol de glicerida (G) formează la hidroliza enzimatică 3 moli de acid stearic și un mol de glicerină. Scrieți formula de structură a gliceridei (G).

Subiectul G

1. Aminoacizii joacă un rol esențial în desfășurarea a numeroase procese vitale.

a) Scrieți formula de structura a valinei la PH = 1

b) Notați denumirea științifică I.U.P.A.C a valinei.

Acid a-amino-b-metil-butanoic.

2. La hidroliza parțială a unei proteine sau obținut o tripeptida (P), cu formula de structură:

Scrieți ecuația reacției de hidroliză enzimatică totală a tripeptidei (P).

3. Calculați masa de apă necesară hidrolizei totală a 60,9 g de tripeptida (P), exprimată în grame.

4. Zaharul invertit sau mierea artificială este un amestec echimolar de a-glucoză și b-fructoză, rezultat la hidroliza in mediu acid a zaharozei. O probă de zahăr invertit se tratează cu reactiv Fehling, obținându-se 2,88 g de precipitat roșu cărămiziu.

a) Scrieți ecuația reacției care are loc la tratarea probei de zahăr invertit cu reactivul Fehling. Utilizați formule de structură aciclică pentru compușii organici.

b) Determinați masa probei de zahăr invertit, exprimată în grame.

5. Scrieți formula de structura acidului monocarboxilic (A) cu catena aciclică saturată care are un număr minim de atomi de carbon în molecula, știind că doi dintre aceștia sunt atomi de carbon asimetric.

Publicitate

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat: