Proiectează un site ca acesta, cu WordPress.com
Începe

Examen de Bacalaureat national 2017 / Proba E. d) / Varianta 4

SUBIECTUL 1

Subiectul A

1. Neopentanul formează un singur radical monovalent.

Adevarat

2. În seria omoloaga a alchenelor, toți termenii au aceeași formulă moleculară.

Fals

3. Arderea acetilenei este un proces endoterm.

Fals

4. Izopropilbenzenul se obține prin alchilarea catalitică a benzenului cu propena.

Adevărat

5. Partea hidrofobă a unui săpun de sodiu are un număr par de atomi de carbon.

Fals

Subiectul B

  1. b)
  2. d)
  3. c)
  4. c)
  5. c)

Subiectul C

  1. c)
  2. d)
  3. f)
  4. e)
  5. b)

SUBIECTUL 2

Subiectul D

Un compus organic (A) are următoarea formulă de structură:

1. a) Notați denumirea grupei funcționale din molecula compusului (A).

hidroxil (-OH)

b) Determinați raportul atomic C(primar) : C(secundar) : C(tertiar) : C(cuaternar) din molecula compusului (A).

C(primar) : C(secundar) : C(tertiar) : C(cuaternar) = 1 : 2 : 5 : 1.

2. a) Notați numărul electronilor neparticipanți la legăturile chimice din molecula compusului (A).

4 electroni neparticipanti

b) Notati numărul legăturilor sigma carbon-hidrogen din molecula compusului (A).

11 legături sigma

3. Scrieți formula de structură a unui izomer al compusului (A) care conține o grupă funcțională hidroxid de tip alcool.

4. a) Notați formula moleculară a compusului (A).

C9H12O

b) Determinați raportul masic de combinare C : H : O din compusul (A).

(9×12) : 12 : 16 = (9×3) : 3 : 4 = 27 : 3 : 4.

5. Calculați masa de compus (A) care conține 0,32 g de oxigen, exprimată în grame.

Subiectul E

Hidrocarburile alifatice pot fi utilizate drept combustibil, dar sunt și materii prime pentru obținerea unor compuși cu importantă practică.

1. Scrieți ecuațiile reacțiilor de cracare a n-butanului.

2. La cracarea n-butanului se obține un amestec de reacție ce conține, în procente volumetrice, 20% metan, 25% etan și 10% butan reacționat. Amestecul gazos final rezultat la cracarea butanului conține 640 m³ de metan. Calculați volumul de n-butan, introdus în proces, exprimat in metri cubi. Toate volumele sunt măsurate în condiții normale de temperatură și de presiune.

3. Scrieți ecuația reacției de obținere a 2,4,6-trinitrotoluenului din toluen și amestec nitrant.

4. O masă de 1104 kg de toluen se supune nitrarii pentru obținerea 2,4,6-trinitrotoluenului. Din amestecul final de reacție s-au separat 2043 kg de 2,4,6-trinitrotoluen.

Determinați procentul de toluen transformat în 2,4,6-trinitrotoluen.

5. Scrieți ecuația reacției de obținere a policlorurii de vinil din monomerul corespunzător.

SUBIECTUL 3

Subiectul F

1. Etena separată din gazele de cracare, se utilizează pentru obținerea industrială a etanolului.

a) Scrieți ecuația reacției de obținere a etanolului din etena, în prezența acidului sulfuric.

b) Calculați volumul de etena, exprimat în litri măsurat în condiții normale de temperatură și de presiune, necesar obținerii a 0,5 L de soluție de etanol, cu densitatea 0,8 g/ml și concentrație procentuală masică 92%.

2. Un acid monocarboxilic (A) cu catena saturată liniară și raportul de masă H : O = 1 : 8, reacționează cu alte roluri, formând un ester (B). Determinați formula moleculară a acidului (A).

3. Scrieți ecuația reacției de obținere a esterului (B) din acidul (A) și etanolul.

4. Trinitratul de glicerina este utilizat la fabricarea dinamitei.

a) Scrieți ecuația reacției de obținere a trinitratului de glicerină din glicerină și acid azotic, în prezența acidului sulfuric.

b) Calculați masa soluției de acid azotic, de concentrație procentuală 63%, exprimată în grame, necesară preparării amestecului sulfonitric utilizat în reacția de nitrare a 3 moli de glicerină.

5. Notați utilizarea grăsimilor.

In alimentație: uleiul

Subiectul G

1. Aminoacizii sunt constituenți fundamentali ai materiei vii. Scrieți formula de structură a amfionului valinei.

2. La hidroliza totala a unei peptide (P) s-au obținut 15 g de glicină și 8,9 g de a-alanina.

a) Determinați raportul molar al celor doi aminoacizi in peptida (P).

b) Scrieți o formulă de structură pentru peptida (P).

3. În țara noastră, zahărul sau zaharoza se extrage din sfecla de zahăr. Scrieți ecuația reacției de condensare a a-D-glucopiranozei cu b-D-fructofuranoza pentru obținerea zaharozei. Utilizați formulele de perspectivă Haworth.

4. Pentru argintarea unei suprafețe sunt necesare 4,32 g de argint. Argintul necesar să obțin în reacția glucozei cu reactivul Tollens.

a) Scrieți ecuația reacției de obținere a argintului din glucoză și reactivul Tollens. Utilizați formule de structură pentru compușii organici.

b) Determinați masa soluției de glucoză de concentrație procentuală masică 2% necesară reacției, exprimată în grame.

5. Notați numărul de izomeri optici ai alcoolului dihidroxilic cu formula de structură:

2² = 4 izomeri optici / 2 perechi de enantiomeri

Publicitate

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat: