Proiectează un site ca acesta, cu WordPress.com
Începe

Examen de Bacalaureat national 2017 / Proba E. d) / Varianta 7

SUBIECTUL 1

Subiectul A

1. Regula lui Markovnikov se aplică în cazul adiției halogenilor la alchene.

Fals

2. Stearatul de sodiu este o sare a unui acid gras.

Adevarat

3. La hidroliza parțială a proteinelor se obțin α-aminoacizi.

Fals

4. Zaharoza este un compus organic din clasa monozaharidelor.

Fals

5. Amestecul echimolecular al enantiomerilor unui compus organic este optic activ.             

Fals

Subiectul B

  1. c)
  2. d)
  3. b)
  4. a)
  5. b)

Subiectul C

  1. f)
  2. a)
  3. d)
  4. e)
  5. c)

SUBIECTUL 2

Subiectul D

Un compus organic (A) are următoarea formulă de structură:

1. a) Notați denumirea grupei funcționale din molecula compusului organic (A).

hidroxil (-OH)

b) Notaţi tipul catenei aciclice a compusului organic (A), având în vedere natura legăturilor chimice dintre atomii de carbon.

saturat

c) Determinaţi raportul atomic Cprimar : Csecundar : Cterţiar din molecula compusului (A).

Cprimar : Csecundar : Cterţiar = 3 : 1 : 1.

2. Notați raportul dintre numărul electronilor implicați în legăturile covalente σ (sigma) și numărul electronilor neparticipanți la legături, în molecula compusului (A).

Număr electroni legături sigma = 17 x 2 = 34

Numar electroni neparticipanti = 4

Raportul este : 34 : 4 = 17 : 2.

3. Scrieți formula de structură a unui izomer de poziție al compusului (A).

4. a) Notaţi formula moleculară a compusului (A).

b) Determinaţi raportul masic de combinare C : H : O din compusul (A).

5. Calculaţi masa de compus (A) care conţine 3,2 g de oxigen, exprimată în grame.

Subiectul E

1. Un amestec de etan și propenă, aflate în raport molar 1 : 2, se hidrogenează în prezența nichelului, formând 59 g de compuși saturați.

a) Scrieți ecuația reacției care are loc.

b) Determinați volumul de propenă din amestec, exprimat în litri, măsurat în condiții normale de temperatură și de presiune.

2. Acetilena obţinută din carbid a fost utilizată iniţial pentru iluminat şi apoi din ce în ce mai mult la sudarea metalelor. Scrieți ecuația reacției de obținere a acetilenei din carbid.

3. Din 400 g de carbid s-au obținut 112 L de acetilenă, măsurați în condiții normale de temperatură și de presiune. Determinați puritatea carbidului.

4. Michael Faraday a izolat benzenul din gazul de iluminat, în anul 1825. Scrieți ecuația reacției de nitrare a benzenului cu amestec sulfonitric pentru obținerea mononitroderivatului.

5. În procesul de nitrare a 390 kg de benzen s-au obținut 430,5 kg de mononitroderivat. Determinați randamentul reacției.

SUBIECTUL 3

Subiectul F

Derivaţii funcţionali ai hidrocarburilor sunt folosiţi în diverse domenii.

1. Oxidarea aerobă a etanolului în prezența bacteriilor mycoderma aceti conduce la formarea acidul etanoic.

a) Scrieţi ecuaţia reacţiei de fermentaţie acetică a etanolului.

b) Calculaţi masa de acid acetic, exprimată în kilograme, care se obţine stoechiometric din 230 L de soluție alcoolică cu densitatea 0,9 kg/L şi un conţinut procentual masic de 20% etanol.

2. Acidul acetic se utilizează in industria medicamentelor, a coloranților sau in industria alimentara. Scrieți ecuația reactiei dintre acidul acetic și hidroxidul de potasiu.

3. Calculati volumul soluţiei de hidroxid de potasiu, exprimat în litri, de concentraţie 0,1 M necesar neutralizării acidului acetic din 50 mL soluţie, de concentrație 1 M.

4. Detergenţii anionici nu sunt biodegradabili. Un detergent anionic are formula de structură:

Scrieți formula de structură a părţii hidrofobe a detergentului.

5. Grăsimile sunt amestecuri naturale complexe formate în principal din esteri ai acizilor grași cu glicerina.

a) Scrieţi formula de structură a unei trigliceride simple cu 57 de atomi de carbon în moleculă, care este solidă în condiții standard.

b) Notați un solvent pentru triglicerida simplă de la punctul a.

Benzina / CCl4

Subiectul G

În organismul animal proteinele şi zaharidele au funcţii enzimatice, energetice sau imunologice.

1. Scrieţi ecuaţia reacţiei de hidroliză enzimatică a cisteinil-glicinei.

2. a) Scrieți formula de structură a valinei la pH =1.

b) Notati un factor de natura fizica care conduce la denaturarea unei proteine.

Temperatura

3. Fructoza are cea mai mare putere de îndulcire dintre monozaharide.

Scrieți formula de perspectivă (Haworth) a β-D-fructofuranozei.

4. a) Scrieți ecuația reacției de hidroliză enzimatică totală a amidonului.

b) La hidroliza enzimatică totală a unei probe de amidon s-au consumat 7,2 g de apă. Calculaţi masa de amidon supusă hidrolizei, exprimată în grame.

5. a) Determinați volumul soluției de izomer levogir de concentrație 0,1 M, exprimat în litri, care trebuie adăugat la 400 mL soluție de izomer dextrogir a aceluiași compus organic, de concentrație 0,2 M, pentru obținerea amestecului racemic.

b) Un compus organic are formula de structură:

Notați numărul perechilor de enantiomeri ai compusului organic.

2 perechi

Publicitate

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat: