Proiectează un site ca acesta, cu WordPress.com
Începe

Examen de Bacalaureat national 2019 / Proba E. d) / Varianta 1

Rezolvare:

SUBIECTUL 1

Subiectul A

1. Între atomii elementelor din compușii organici se stabilesc, în general, legături covalente.

Adevărat

2. Alcanii solizi au densitatea mai mare decât a apei

Fals

3. Alcoolul monohidroxilic care are în catena aciclică saturată numai cinci legături covalente carbon-hidrogen prezintă izomerie de pozitie.

Fals

4. Glucoza este o monozaharida care are în moleculă o grupă carbonil de tip aldehidă.

Adevărat

5. La temperatura de fierbere a apei proteinele din ou sunt denaturate.

Adevărat

Subiectul B

  1. c)
  2. a)
  3. b)
  4. c)
  5. c)

Subiectul C

  1. e)
  2. d)
  3. b)
  4. a)
  5. c)

SUBIECTUL 2

Subiectul D

1. a) Notați tipul catenei din compusul (A), având în vedere natura legăturilor chimice dintre atomii de carbon.

nesaturata

b) Notați numărul electronilor implicați în legături covalente pi.

2 x 3 = 6 electroni

c) scrieți denumirea grupelor funcționale din molecula compusului (A).

amino (-NH2) si hidroxil (-OH)

2. Scrieți raportul atomic C(primar) : C(tertiar) : C(cuaternar) din molecula compusului (A).

C(primar) x C(tertiar) x C(cuaternar) = 2 : 4 : 1

3. a) Notați formula moleculară a omologului inferior al compusului organic (A).

C7H11ON

b) Determinați raportul masic de combinare C : O din compusul (A).

C : O = (12 X 7) : 16 = (3 X 7) : 4 = 21 : 4

4. Scrieți formula moleculară a omologului inferior al compusului organic (A).

C6H9ON

5. Calculați masa de compus (A), exprimată în grame, care conține aceeași masă de azot ca aceea din 45,8 g de 2,4,6-trinitrofenol.

Subiectul E

1. Gazele lichefiate utilizate ca sursă de energie pentru consumul casnic sunt de regulă amestecuri de propan și butan. Scrieți ecuațiile reacțiilor care stau la baza utilizării celor doi alcani drept combustibili casnici.

2. Un amestec echimolar de propan și butan se supune arderii. Calculați volumul amestecului de alcani exprimat în litri măsurat în condiții normale de temperatură și de presiune știind că în urma arderii se formează 0,7 moli de dioxid de carbon.

3. Gazului metan utilizat drept combustibil casnic sau amestecului gazos de alcani utilizat la umplerea buteliilor, li se adauga substante urat mirositoare, compusi organici ai sulfului, numiti mercaptani. Explicati necesitatea adaugarii mercaptanilor in alcanii gazosi utilizati drept combustibili casnici.

Gazul metan este toxic, iar inhalarea acestuia poate cauza moartea. Cum acesta nu are miros propriu, i se adauga mercaptani pentru a fi simtit de oameni.

4. Naftalina este utilizată la obținerea coloranților, detergenților sau unor lacuri. Scrieți ecuația reacții de nitrare a naftalinei cu amestec nitrant, pentru obținerea mononitroderivatului. Utilizați formule de structură pentru compușii organice.

5. Se nitreaza 1,28 t de naftalină pentru obținerea mononitroderivatului. Calculați masa de mononitroderivat, exprimată în kilograme, care se obține la un randament al reacției de 90%.

SUBIECTUL 3

Subiectul F

1. a) Scrieți ecuația reacției de ardere a metanolului.

b) O probă de metanol s-a supus arderii. Stiind că sau consumat 67,2 l de aer cu 20% oxigen procente volumetrice, măsurați în condiții normale de temperatură și de presiune, determinați masa de metanol supusă arderii exprimată în grame.

2. Având în vedere acțiunea biologică a alcoolului etilic, notați un efect produs de consumul acestuia asupra organismului uman.

ciroză hepatică (îmbolnăvirea ficatului)

3. Oțetul poate fi utilizat în patiserie la stingerea prafului de copt care are în compoziție hidrogenocarbonat de sodiu.

a) Scrieți ecuația reacției dintre acidul acetic și hidrogen o carbonatul de sodiu.

b) Calculați volumul de dioxid de carbon exprimat în litri măsurat în condiții normale de temperatură și de presiune degajat în reacția hidrogenocarbonat ului de sodiu cu acidul acetic din 200 g de oțet știind că acesta conține 9% acid acetic, procente masice.

4. Alcooli grași polietoxilat sunt detergenți biodegradabili.

Un detergenți are formula de structură

CH3-(CH2)n-CH2-O-(CH2-CH2-O)n-6-H.

Determinați numărul atomilor de carbon din molecula detergentului știind că 0,25 mol de detergent conțin 44 g de oxigen.

5. Dinamita obținută prin îmbinarea trinitratului de glicerină în materiale absorbante cum ar fi kiesselgurul, o argilă poroasă este stabilă și nu explodează la lovire.

Scrieți ecuația reacției de obținere a trinitratului de glicerină din glicerină și amestec sulfonitric.

Subiectul G

1. Aminoacizii joacă un rol esențial în desfășurarea a numeroase procese vitale. O tripeptida formează prin hidroliză totală glicina, cisteină și valina.

a) Precizați denumirea științifică I.U.P.A.C. a aminoacidului care are trei grupe funcționale în moleculă, rezultat la hidroliza totală a tripeptidei.

b) Scrieți ecuația reacției de condensare a glicinei cu cisteina pentru obținerea unei dipeptide mixte a știind că glicina participă la condensare cu grupa carboxil.

2. Scrieți formula de structură a cationului valinei.

3. Zaharidele sunt componente esențiale ale hranei alături de proteine, grăsimi, vitamine și unele săruri minerale. Un amestec de glucoză și fructoză cu masa 18 g se dizolvă în apă prin tratarea soluției obținute cu reactiv Tollens se formează 5,4 g de argint.

a) Scrieți ecuația reacției care are loc. Utilizați formule de structură pentru compuși organici.

b) Determinați procentul masic de fructoză din amestec.

4. O probă de 250 ml soluție de izomer dextrogir a unui compus organic de concentratie 1M se amestecă cu o soluție de izomer levogir aceluiași compus de concentrație 0,5 m. Determinați volumul soluției de izomeri levogir, exprimat în litri, care trebuie adăugat astfel încât soluția rezultată să fie optic inactivă.

5. Un compus organic are formula de structură

Notați numărul atomilor de carbon asimetric din molecula acestuia.

1 atom de carbon asimetric

Publicitate

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat: